Vi är ett skogsvårdsföretag

med inriktning på tjänster i framförallt infrastruktursektorn, men även i vanligt skogsbruk.
Dahlbergs skogsvård AB är ett familjeföretag som startades 2011 och drivs ständigt framåt av en stark utvecklingsanda och god sammanhållning.
Målet är att kunna erbjuda allt från planta till färdigförädlad slutprodukt.


En småskalig sågverksindustri är under uppbyggnad där vi i framtiden kommer att kunna framställa både vanligt byggvirke och specialsortiment som sedan lufttorkas för absolut högsta kvalitet.