Vi är ett skogsvårdsföretag

med inriktning på tjänster i framför allt infrastruktursektorn, men även i vanligt skogsbruk.

Dahlbergs skogsvård AB är ett familjeföretag som startades 2011 och drivs ständigt framåt av en stark utvecklingsanda och god sammanhållning.

Målet är att kunna erbjuda allt från planta till färdigförädlad slutprodukt.


2019 byggde vi en vedfabrik och en toppmodern vedprocessor installerades, för att kunna tillverka större mängder björkved. Vi säljer till både privatpersoner och företag, och exporterar även stora mängder till Norge.


En småskalig sågverksindustri är under uppbyggnad där vi i framtiden kommer att kunna framställa både vanligt byggvirke och specialsortiment som sedan lufttorkas för högsta kvalitet.